suphamsaigon.forumvi.com - Gia Đình Sư Phạm Saigon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện

Go down

Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Empty Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện

Bài gửi by suphamsaigon Fri Apr 28, 2023 11:29 am

Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn"
Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện


Giới thiệu & Phát hành ngày 7-5-2023
Chủ Biên : Trần Tư Bình - Nguyễn Hữu Chí - Lê Hà Thăng - Nguyễn Văn Long
Bìa & Tranh Phụ Bản : Trần Xuân Lộc

Giấy Phép : Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Số Quyết Định Xuất Bản : 133/QĐ-NXBHNV ký ngảy 8-3-2023
In 500 cuốn - Khổ 13,5 x 20,5 - Dành biều tặng-KHÔNG BÁN
Kinh phí do cá nhân tự lo-Không kêu gọi quyên góp


Chân thành cảm ơn sự góp mặt những cây bút :
Gs Nguyễn Duy Linh - Cao Văn Bắc - Nguyễn Mộng Hòa Bình - Trần Thị Bảo Châu - Phương Chi -
Trần Đình Chỉnh - Trần Tất Dũng - Bùi Thị Đà - Nguyễn Đình Đại - Nguyễn Thế Đạt - Võ Đông Điền
Nguyễn Đăng Hà - Miên Hạ - Thanh Hải - Phạm Thị Hữu Hạnh - Đinh Thị Hỏi - Nguyễn Quốc Hưng
Vũ Ngọc Hưng - Bùi Đăng Khuê - Đỗ Mỹ Loan - An Hà Nguyễn Thị Lộc - Đặng Việt Lợi
Uyên Giang Nguyễn Đình Lữu- Ngọc Mai - Huỳnh Thị Phụng - Trần Thái Quảng - Nguyễn Bửu Sơn
Lâm Thanh Sơn - Trấn Văn Sửu - Tăng Khắc Tân - Nguyễn Hải Thảo - Lê Hữu Thành - Lê Hà Thăng
Nguyễn Hữu Thời - Hà Thu Thủy - Chu Ngạn Thư - Đào Văn Tình - Trần Phong Vũ - Nguyễn Thành Vũ
1) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 1g3oskx

4) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện MpOlijl

5) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện KocOAOF

7) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện B89m0vd

Cool Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Hytsoq5

9) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện NJTVRss

10) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện BqSgVrw

11) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện EGmKH2f

12) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện PRKcn5X

13) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 3wHNsX3

14) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện DroiR2B

15) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện OG4zAcU

16) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện FCaaSGt

17) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện LnUAPE3

18) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện TGblFVL

19) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện SvHynWm

20) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Bdt0Yy0

21) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện XC9n1ZI

22) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện VLRzBQN

23) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện R6q88D5

24) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 0riI1AX

25) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Z69MuT5

26) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện EquPabW

27) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện KWiAtUn

28) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện WGUQt8B

29) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện RUyKhSO

30) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện OA4xg0h

31) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện PkZClS9

32) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện VzpC26p

33) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện VXSvBHo

34) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 1KxMM9I

35) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện K4zyOHc

36) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Zy90uHc

37) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 4TKBZDA

38) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện HFGUNuI

39) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện XSDJuFw

40) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 6E7mfG0

41) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện DjAF8IJ

42) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện BChqgzK

43) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện SmA7i2A

44) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện PGFGKWr

45) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện FEx2E5F

46) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện GGMPvni

47) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện WhXiFI8

48) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Pv5WDgO

49) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Ci2Hli6

50) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện IyaPtuI

51) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện OcadAjE

52) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện XjBH5OY

53) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện GxlAzmW

54) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện YYg6JwD

55) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện ADVVaJx

56) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện MsRIU9j

57) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện NWJCf8O

58) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện O02V6JP

59) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện QZr9TKp

60) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện TZMy67G

2) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện TrZUXLv

61) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện An4XZLa

62) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện KVyD4Q7

63) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện MDBK2ve

64) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện VKw8J25

65) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 6TMx0yl

66) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 95vbOt5

67) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Z3HP2rW

68) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện P8yvQG6

69) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện SEgvUeH

70) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện GUZaUZm

71) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện JkcpHKe

72) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 34lqPVa

73) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 9SQzizF

74) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 8dSSIgD

75) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện NJSBp7a

87) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện X4uflnh

77) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện CUVWD96

78) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 5FkXjXX

79) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện TMsIbFa

87) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện AktgRky

81) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện AlczEPG

82) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện ETJzApX

87) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Ywi5f1e

84) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện ThK7DGB

85) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 1D1Twb1

86) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện MJGorZt

87) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện AwKm8Vz

88) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện NfGtfU5

89) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện DLQRkSL

90) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Epq6WAp

91) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện OGxoREw

92) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện KefZVRt

93) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện RQoMGgo

94) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện TP1d1jE

95) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện JR0dSfD

96) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện GSOqBkx

97) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Jh89hjt

98) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện Zjj43JT

99) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện N4n0FN7

100) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện PQxLQTC

101) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện MgJQT9J

102) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện XVaisAI

103) ) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện YCVl1vh


104) Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện 5vmeyqGBìa và Phụ Bản ==> Xuân Lộc
Tập Thơ "Còn Vương Bụi Phấn" Thân Hữu Sư Phạm Saigon thực hiện AY7HP1Y
suphamsaigon
suphamsaigon
Admin

Tổng số bài gửi : 522
Join date : 17/12/2013
Age : 70
Đến từ : Saigon-Viet Nam

https://suphamsaigon.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết